A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv mint az építési jogviták lebonyolítását rövidebbé és hatékonyabbá tevő intézmény

By |2021-09-20T13:18:24+00:002021. szeptember 20.|

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Közhelyszámba megy, hogy a magyarországi bírósági eljárások különösen hosszúak és nehézkesek. Gyakorta felmerül a kérdés, hogy valóban a tényeknek, a tényállásnak megfelelő ítélet születik-e a végén. Az előbbi megállapítások különösen nagy gyakorisággal fordulnak elő az építési kivitelezésekkel kapcsolatos perekkel kapcsolatosan.

Tapasztalataink szerint kevesen tudják, hogy a pereskedést megelőzően több olyan eszköz is rendelkezésünkre áll, amellyel rövidebbé és a magunk számára nagyobb sikerrel kecsegtetővé tehetjük a jövőbeni peres eljárást.

Az egyik ilyen lehetőség az, amikor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szolgáltatásait vesszük igénybe.

Ezen szerv igénybevétele esetén az esetek többségében lerövidül az építőipari kivitelezés legfőbb szereplői (megrendelő, tervezői kivitelező, fővállalkozó, alvállalkozó) közötti vita lefolytatásának ideje, és optimális szakmai megoldás születhet.

Milyen esetekben vehető igénybe a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) közreműködése?

Amennyiben az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítésével kapcsolatosan

  • a teljesítés igazolása nem történt meg,
  • a teljesítési igazolás kiadása vitás,
  • a teljesítési igazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg,
  • a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség) érvényesítése vitás a felek között.

A TSZSZ 30, illetve bonyolultabb esetekben 60 napon belül készíti el szakvéleményét. Amennyiben a felek nem fogadják el a szakvéleményben foglaltakat, akkor úgynevezett kiemelt jelentőségű per indítható a perértéktől függetlenül. Ez gyakorlatilag egy gyorsított lefolyású pert jelent, sőt ezen perek esetében a TSZSZ véleményére hivatkozással a bíróság kérelemre elrendelheti ideiglenes intézkedésként 400 millió Ft összeghatárig a keresetben foglaltak teljesítését az ítélet meghozatala előtt.

A további előnyökre is tekintettel a TSZSZ igénybevétele minden építőipari szereplő számára a fenti esetekben egyértelműen javasolható, mivel az úgynevezett lánctartozások ily módon a legtöbb esetben megelőzhetőek, illetve rövid idő alatt megszüntethetőek.

Cikk írója:
Építési jog
Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás
Dr. Balázs Tamás a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás vezető partnere. 1992 óta ügyvéd, fő szakterülete az építési jog. Közel 70 szakmai tanulmány és cikk szerzője elsődlegesen az építési jog területén.

1999-től a Deutscher Anwaltverein ingatlan- és építési jogi szekciójának, valamint a nemzetközi építési jogi szakcsoportnak tagja, mint egyedüli nem Németországban bejegyzett ügyvéd. Rendszeresen vesz részt az Európai Unió jogával kapcsolatos tanulmányok elkészítésében, valamint ilyen konferenciákon előadóként.

2010-től a Lengyel Kereskedelmi Kamara mellett működő Nemzetközi Választott Bíróság tagja. 2011-ben a Nemzetközi FIDIC-képzés résztvevőjévé vált. 2016-tól Magyarország képviselője a European Society of Construction Law nemzetközi szakmai szervezetben.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar állandó előadója, oktatója és 2019-től pedig tiszteletbeli tanára.