Szakértőink tollából

Szakértőink tollából2020-01-29T16:03:13+00:00
Haszonbérleti díj fizetése

2022. január 01. napjától módosultak a haszonbérleti díj fizetésére vonatkozó szabályok. A jogalkotó a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló […]

2022.08.04.
Jogsérelem II. – Jogvesztő határidő

A korábbi bejegyzésemben már említettem, hogy a közigazgatási határozattal szemben benyújtandó keresetben a Felperesnek mindenképpen meg kell jelölni az ő […]

2022.08.02.
Változások a közigazgatási perek jogorvoslati rendszerében

2022. március 1-jétől jelentős változás történt a közigazgatási perek, melyeknek lényeges részét képezik az építési kivitelezéssel kapcsolatos perek, jogorvoslati rendszerében. […]

2022.07.28.
Az egyik mumus: a munkaidőkeret

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 93. § (1) bekezdés szerint a munkáltató a munkavállaló által […]

2022.07.19.
A föld adásvételével kapcsolatos, 2022. január 1. napjától alkalmazandó hatósági eljárási változás

A jogalkotó a föld adásvételéhez kapcsolódó hatósági eljárást 2022. január 1. napjától megváltoztatta és a hatósági eljárást logikusabbá, ésszerűbbé tette […]

2022.07.06.
Az építtető választási lehetősége a vészhelyzet alatt

A 2021. évi XCIX törvény 155. §-a az építtetők számára számos könnyítésre ad lehetőséget a 2021. március 11. és 2022. […]

2022.06.20.
Kapcsolattartók adatai a szervezetek közötti szerződésekben

Amikor szervezetek szerződnek egymással, szükséges megadniuk egymás számára azon kapcsolattartóik adatait, akik a szerződés teljesítésében a szervezet részéről személyesen fognak […]

2022.06.15.
E-bejelentő – Mire jó, mire használható?

2022. február 1-jétől érhető el a https://e-bejelento.gov.hu weboldal, amelyen a víz-, gáz-, áram- és távhőszolgáltatásokkal kapcsolatos adatváltozások online és díjmentes […]

2022.06.07.
Többletmunka vagy pótmunka az építkezési kivitelezési szerződésekben?

Az építési kivitelezési munkákkal kapcsolatosan nagyon gyakran felmerülő kérdések, problémák egyike annak eldöntése, elhatárolása, hogy egy, a szerződéskötéskor figyelembe nem […]

2022.05.16.