Épületenergetikai fejlesztések pályázati támogatás közép és kivállalkozok részére

By |2022-04-07T08:00:10+00:002022. április 7.|

Épületenergetikai fejlesztések hamarosan pályázatból is megvalósíthatóak lesznek – 2022 áprilisában várhatóan megnyílik a felhívás!

A pályázatok benyújtása 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig lehetséges.

Pályázók köre:

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

a) rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és    Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) gazdálkodási formakód szerint az alábbiak közé tartozik:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

Támogatható tevékenységek:

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Támogatás mértéke:

 • max. 90%

Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

 • 75 millió Ft, max. 500 millió Ft.

Területi korlátozás:

 • Olyan épületekhez nyújtható támogatás, amelyek fejlesztése egyértelműen energia-megtakarítást eredményez, valamint december 31-e óta nem estek át energetikai korszerűsítésen.
 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

Kötelezettségek:

 • Fenntartási kötelezettség: 3 év
 • Projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló idő: 12 hónap
 • Önerő: min. 10%

Cikk írója: