Miért fontos, hogy legyen érvényes biztosításom?

By |2021-09-10T12:20:31+00:002021. szeptember 10.|

biztosítás

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény (Tbj. tv.) tételesen felsorolja, hogy ki minősül biztosítottnak.

A teljesség igénye nélkül biztosítottnak minősül:

 • az alkalmazottként foglalkoztatott (pl. munkaviszony, nevelőszülői jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony)
 • az egyéni vállalkozó
 • a társas vállalkozó
 • az egyházi személy
 • a szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (pl. megbízási jogviszony)
 • a mezőgazdasági őstermelő
 • a választott tisztségviselő
 • vagy az a személy, akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar TB jogot kell alkalmazni.

A biztosítás az alapjául szolgáló jogviszony kezdetének napjával jön létre, és a jogviszony megszűnését követően még határozott ideig fennáll. Ezt nevezzük passzív jogon való jogosultságnak. Passzív jogon legfeljebb 45 napon keresztül marad biztosított a magánszemély, amelynek tényleges tartamát az alábbi feltételek befolyásolják:

 • Abban az esetben, ha a magánszemély biztosítotti jogviszonya legalább 45 napig fennállt, úgy a jogviszony megszűnését követően még 45 napon keresztül passzív jogon biztosított marad és jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére.
 • Ha a biztosítás rövidebb volt, mint 45 nap, úgy a jogviszony megszűnését követően annyi napig marad biztosított, ahány nap biztosítotti jogviszonnyal rendelkezett. A magánszemély 25 napig állt munkaviszonyban, így a munkaviszony megszűnését követően passzív jogon 25 napig marad biztosított.
 • Ha a 45 napnál rövidebb ideig tartó jogviszony kezdetét megelőző 30 napon belül a magánszemélynek véget ért olyan jogviszonya, amely legalább 45 napon keresztül fennállt, úgy jogosult a teljes 45 napig tartó passzív biztosítottságra.

Kivételt képez az az eset, amikor a magánszemélynek nem megszűnik a jogviszonya, hanem maga a biztosítottsága szünetel. Pl. fizetés nélküli szabadság időtartama alatt. Ebben az esetben az első naptól kezdve nem lesz biztosított, nem érvényesül a passzív jogon járó biztosítottság és járulékot kell fizetnie maga után.

Az a magánszemély, aki nem biztosított egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett, amelynek havi összege 2021-ben 8.000 Ft, naptári naponként 270 Ft.

A járulék megfizetésével tud jogosultságot szerezni az egészségbiztosítás egészségügyi ellátásaira.

2021.07.01-től kezdődően érvénytelenné válik a magánszemély TAJ száma, így nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére sem, ha nem fizeti maga után a járulékot és a felhalmozódott tartozása eléri a 6 havi járulék összegét, azaz 2021-ben a 48.000 Ft-ot. Azok a személyek, akiknek a TAJ száma érvénytelen – azaz biztosítottsággal nem rendelkeznek –, az egészségügy ellátásait csak díjfizetés ellenében vehetik igénybe.

Cikk írója:
Társadalombiztosítás
HyperCortex Bérszámfejtő és TB szakértő Zrt.
Tanulmányait már a középiskolában közgazdasági területen folytatta, ezután gyakorlatilag elvégzett minden releváns szakmai képzést, mely az adózáshoz, munkaügyi adminisztrációhoz kapcsolódik (Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Bérügyintéző, Társadalombiztosítási ügyintéző, Mérlegképes könyvelő).

Jelenleg is képzi magát, Adótanácsadó tanfolyamon vesz részt. A folyamatos tanulás mellett számos cikket írt már és jelentetett meg online felületeken munkaügyi és az ehhez kapcsolódó adózási témakörökben.

Célja, hogy a megszerzett tudását át tudja adni a cégvezetők részére, akik számára a TB-tervezés fontosságát igyekszik hangsúlyozni tanácsadásai során. Ehhez kiváló fórumok a konferenciák, amiken szívesen vesz részt, hogy a szakmai előadások keretén belül felhívhassa a figyelmet a felelősségteljes munkaügyi, TB- és adótervezésre.