Határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződés?

By |2021-07-15T12:55:40+00:002021. július 15.|

munkaszerződés

Egyszerű kérdésnek tűnik, mégis könnyen el lehet csúszni azon a banánhéjon, hogy mikor alkalmazható határozott és mikor határozatlan idejű munkaszerződés, illetve mire szükséges figyelni a határozott idő kikötésénél.

Ha ugyanis nem helytállóan járunk el, akkor a kockázat nem elhanyagolható: a munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága, esetlegesen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése és bírság (ez utóbbi esetben pedig a rendezett munkaügyi kapcsolatnak meg nem felelés, ezáltal pályázatokból, támogatásokból való kizárás) lehet a tét.

 

A munkaviszony tartama

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 45. § (2) bekezdés szerint a munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni.

Főszabály szerint a munkaviszony határozatlan időre létesíthető. Amennyiben a munkaviszony tartamáról a felek nem rendelkeznek a munkaszerződésben, akkor a törvény erejénél fogva határozatlan idejűnek minősül. Ugyanez a helyzet, ha a határozott idő kikötése érvénytelen.

Kivétel a hatósági engedélyhez kötött munkaviszony létesítése (pl. munkavállalási engedély), amely esetben a munkaviszony csak határozott időre szólhat és legfeljebb a hatósági engedélyben meghatározott tartamra létesíthető.

 

Mi lehet a határozott idejű munkaszerződés indoka?

A gyakorlat alapján általában a helyettesítés céljából, projekt jellegű munka elvégzésére, illetve az eseti jellegű és időben körülhatárolható munkavégzés esetében megalapozott határozott idejű munkaviszonyt létesíteni. A határozott idejűséget a munkaszerződésben nem szükséges külön indokolni.

 

Hogyan rendelkezhetünk a határozott időről?

A határozott időtartamot többféleképpen meg lehet jelölni:

  • naptárilag – Példa-1: 2023. december 31-ig; vagy
  • más alkalmas módon. Ez utóbbival kapcsolatos előírás, hogy a munkaviszony megszűnésének időpontja nem függhet kizárólag a fél akaratától. Ilyenkor a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkaviszony várható tartamáról.
    Példa-2: a munkaviszony XY munkavállaló Z nevű gyermeke miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadsága idejére történő helyettesítésre jön létre.
    Példa-3: 2021 strandszezon végéig.

A határozott időre szóló munkaviszony a munkaviszony kezdetétől legfeljebb 5 évi időtartamra létesíthető. Ebbe be kell számítani a munkáltató és munkavállaló között korábban létesített határozott idejű munkaviszony tartamát is, ha az előző munkaviszony megszűnésétől az újabb kezdetéig még nem telt el legalább 6 hónap.

 

A visszaélésszerű hosszabbítás tilos

A határozott idejű munkaviszony a szerződésben meghatározott idő lejártával automatikusan megszűnik. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő 6 hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.

Cikk írója:
Munkajog
Antalóczy Ügyvédi Iroda
Az Antalóczy Ügyvédi Iroda a magyar ügyvédi irodák közül azzal tűnik ki, hogy kifejezetten munkajogra szakosodott, és kapcsolódó cégjogi, szerződési jogi, versenyjogi tanácsadást, illetve képviseletet is vállal.

Az irodavezető, dr. Antalóczy Adrienn LL.M. ügyvéd, munkajogi és adatvédelmi szakjogász. Munkanyelve a magyar és angol, ezen kívül társalgási szinten beszél németül. Nemzetközi ügyvédi irodáknál szerzett gyakorlatot és saját praxisában is elkötelezett maradt a magas szakmai színvonalú, ugyanakkor ügyfélbarát munka mellett.

Rendszeresen publikál munkajogi cikkeket, tanulmányokat munkajogi és HR szakportálokon, munkajogi tárgyú folyóiratokban és egyéb kiadványokban, továbbá munkajogi tárgyú előadásokat tart.

Ügyvédi tapasztalata szerint a munkajog területén a megelőzés hatékonysága mérhető. Mind pénzben, mind időben sokkal többe kerül ugyanis a vitás helyzetek utólagos megoldása, illetve a helytelen gyakorlat megreformálása, mint amikor egy cég előrelátóan, szakszerű munkajogi támogatással építi fel és működteti a munkaszervezetet.