A bizalmi vagyonkezelés lehetséges alkalmazási területei

By |2022-01-10T09:51:07+00:002022. január 10.|

Számos olyan élethelyzetre ad megfelelő jogi konstrukciót a bizalmi vagyonkezelés, amelyeket egyéb jogi eszközökkel, pl. végrendelet, szerződés stb. nem minden esetben lehet megfelelő módon kezelni. Ezek közül néhány tipikus alkalmazási területre világítunk rá.

Gyermekek költekezéstől való védelme

Számos olyan esettel találkozunk, amikor a teljesen cselekvőképes nagykorú, de még fiatal örökös a szülő váratlan halálesete folytán megörökölt vagyonnal nem tud felelősségteljesen gazdálkodni. Egy ilyen élethelyzet bekövetkeztére gondoskodhat előzetesen a szülő arról, hogy a vagyonát bizalmi vagyonkezelésbe adja, akár még életében, akár végrendeleti úton. Míg az öröklés esetén a gyermeknek az örökség felhasználására vonatkozóan csak csekély megkötéseket lehet igénybe venni, addig a bizalmi vagyonkezeléssel minden igényt kielégítő feltételrendszert szabhat a szülő. Példa erre, amikor a vagyonrendelő a vagyon felosztását a kedvezményezettek meghatározott életkoráig (jellemzően a nagykorúvá válást követő 7-8 évig) nem engedélyezi, vagy csak a vagyon hozamaihoz lehet hozzájutni meghatározott ideig. Sok esetben a bizalmi vagyonkezelésből történő hozamkifizetés vagy vagyonkiadás csak célhoz (pl. egyetemi tanulmányok költségeinek finanszírozása stb.) vagy feltételhez (pl. egyetemi diploma megszerzése, házasság kötés, gyermekvállalás stb.) kötötten történhet. Az is lehetséges, hogy a bizalmi vagyonkezelés teljes időtartama alatt csak hozamkifizetés történjen és csak a futamidő végén váljon lehetővé a vagyon állagának felosztása. Lehetőség van a kedvezményezettek közötti differenciálásra életkoruk, rászorultságuk vagy tehetségük szerint is. Egy mentálisan sérült gyermek gondozása például eltérő költséggel jár, mint egy művészeti egyetemet végzett, tehetséges gyermek pályakezdésének támogatása. A bizalmi vagyonkezelés rugalmasságát az adja, hogy nagyon tág keretek között lehet egyéni igényekre, életkori és egyéb sajátosságokhoz szabva meghatározni a vagyonkiadás mértékét, formáját, időpontját és kedvezményezettjét.

A tékozlás megakadályozására vagy méltatlanná válás esetén is alkalmazható a bizalmi vagyonkezelés, a juttatás ugyanis a végintézkedéstől eltérően részletekben, akár csak a hozamokra vonatkozóan is teljesíthető, felfüggeszthető vagy akár meg is szüntethető, meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.

Kiskorú, cselekvőképtelen vagy önálló jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozókról történő gondoskodás előre megtervezett és intézményesített megoldása is lehet a bizalmi vagyonkezelés, biztosítva azt, hogy a vagyonrendelő halála után is megfelelő ellátásban, iskoláztatásban stb. részesüljön a túlélő házastárs, kiskorú vagy cselekvőképtelen családtag.

Joghatósági problémák kezelése

Az úgynevezett „multijurisdictional family” esetében, amikor a család tagjai különböző joghatóságok területén élnek és vagyontárgyaik és befektetéseik is különböző országok területén találhatóak, a bizalmi vagyonkezelés hatékony megoldás lehet arra, hogy a vagyonrendelő halála esetén ne merüljön fel joghatósági ütközés és ne kelljen több ország hatósága előtt is hagyatéki eljárást lefolytatni.

„Mozaikcsaládok” esete

Amennyiben a vagyonrendelőnek több kapcsolatból származó gyermeke van, vagy a számításba vehető örökösök közötti viszony nem felhőtlen és feltételezhető, hogy vita fog keletkezni a hagyaték körül, a bizalmi vagyonkezelés megfelelő eszköz a viták és az ebből fakadó vagyonvesztés megakadályozására.

Családi vállalkozás sorsának tervezése

A családi tulajdonban álló vállalkozások továbbadásának, a tervezett és irányított generációs vagyontranszfer fontos eszköze a bizalmi vagyonkezelés, amelynek használatával a vagyonrendelő befolyása a vagyonra a bizalmi vagyonkezelés időtartama alatt fenntartható. Csökkenthető ezáltal – többek között – a vagyonhoz kapcsolódó családi viszályok esélye és nagyobb valószínűséggel tartható egyben a vagyon, vagy folytatható sikeresen a családi vállalkozás. Miután ezen felhasználási módnak kiemelkedő egyéni és társadalmi-gazdasági jelentősége van, az alábbiakban részletesen is kitérünk a családi vállalkozások bizalmi vagyonkezelésben történő működtetése során elérhető előnyökre, kockázatokra és veszélyekre, valamint a vagyontervezés jelentőségére.

Vagyonvédelem

A meglévő vagyon megóvása és megőrzése általános törekvés minden üzleti vállalkozásnál és azok tulajdonosainál. Az üzleti kockázat csak egy bizonyos mértékig vállalható, és kevés ember hoz olyan döntést, hogy a korábban megszerzett vagyonát tudatosan és önszántából teljes mértékben kockáztassa. Így ugyanis kitenné magát és családját annak a veszélynek, hogy földönfutóvá válik. A vagyonvédelem, mint a vagyontervezés egyik alapköve keretében az egyik elsődleges szempont a meglévő vagyon biztonságba helyezése harmadik személyek követelésével szemben. A bizalmi vagyonkezelés lehetőséget teremtett arra, hogy gondos strukturálással a nagy üzleti kockázatot vállaló személyek, mint pl. a teljes vagyonukkal felelő ügyvédek vagy vezető tisztségviselők vagyonuk egy részét bizalmi vagyonkezelésbe helyezve biztosítsák azt a kedvezményezettek részére.

Cikk írója:
Bizalmi vagyonkezelés
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
A Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc), tanszékvezető egyetemi tanárként oktatói tevékenységet folytat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, továbbá a Károli Gáspár Református Egyetem magántanára.

A bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatosan az elmúlt időszakban mind tudományos, mind gyakorlati tevékenységet folytatott, ezek mellett a vonatkozó jogszabályok előkészítésében, valamint a tárgykör oktatásában is részt vett. Több könyv szerzője és társszerzője. Számos tanulmánya jelent meg Magyarországon és külföldön.

Az Igazságügyi Minisztérium felkérésre szakértőként részt vett a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos jogalkotásban is.
A Budapesti Ügyvédi Kamara oktatási bizottságának szervezésében az Ügyvédakadémia “Az ügyvéd, mint bizalmi vagyonkezelő” képzésének felelős szervezője és előadója. Számos hazai és nemzetközi tudományos konferencián vett részt és tartott előadást a bizalmi vagyonkezelésről meghívott előadóként.

Elnöke STEP Hungary – Magyarországi Bizalmi Vagyonkezelők és Örökléssel Foglalkozó Szakemberek Egyesületének, tagja a Society of Trust and Estate Practitioners elnevezésű nemzetközi szervezetnek és a The International Academy of Estate and Trust Law nemzetközi egyesületnek.

További cikkeink amik érdekelhetik

VÁLTOZOTT AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az építési tervezés és kivitelezési tevékenység szempontjából fontos változások történtek 2022 júniusában, hiszen 2022. június 13-án léptek hatályba az 54/2014. […]

2022.08.26.
Vállalkozások regionális munkaerő támogatása 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a vagy 75%-a, de megállapításkori […]

2022.09.22.
A vagyontervezés és a házassági vagyonjog

A vagyontervezés során kiemelt jelentősége van annak, hogy a házastársak közötti (vagyonjogi) viszonyok miként alakulnak. Éppen ezért a különféle vagyontervezési […]

2023.01.06.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...