Haszonbérleti díj fizetése

By |2022-08-04T11:57:38+00:002022. augusztus 4.|

2022. január 01. napjától módosultak a haszonbérleti díj fizetésére vonatkozó szabályok.

A jogalkotó a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban „Fétv.”) 50. § (3) bekezdésének módosításával úgy rendelkezett, hogy a haszonbérleti díjat főszabály szerint kizárólag banki átutalással vagy belföldi postautalvánnyal lehet megfizetni. Ebből következően, főszabály szerint jogszerűen nincs lehetőség arra, hogy a haszonbérleti díj megfizetésére a felek között közvetlenül, a tranzakciót rögzítő külső személy közbeiktatása nélkül (a továbbiakban „szimplán”) készpénzben kerüljön sor. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

A fenti főszabálytól eltérően, a jogalkotó a Fétv. 50. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben biztosítja azt a lehetőséget, hogy a haszonbér megfizetésére a fenti két lehetőség (banki átutalás, belföldi postautalvány) mellett más módon, így szimplán készpénzben is sor kerülhessen:


  • ha a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld vagy földek térmértékének összege nem éri el az 1 hektárt;
  • hozzátartozók közötti haszonbérlet esetén;
  • tanya haszonbérletére irányuló jogügylet esetén;
  • ha a haszonbérlő legalább 25%-ban a bérbeadó tulajdonában vagy a bérbeadó közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet; vagy
  • ha a haszonbérlő olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben a bérbeadó tag.

A jogszabály-módosítással a jogalkotó célja a haszonbér fizetésével kapcsolatos visszaélések visszaszorítása és a visszaélések hatóság általi bizonyíthatóságának elősegítése volt a főszabály szerint engedélyezett fizetési módok banki, illetve postai dokumentálására tekintettel.

Cikk írója:
Ingatlanjog
Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás
Dr. Bagócsi Károly a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás ügyvédje. 2016-ban szerezte meg jogi diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. 2020-tól ügyvédi szakvizsgával rendelkezik és 2021-től tevékenykedik ingatlanforgalmi szakjogászként.

Számos magyarországi és külföldi konferencián szerepelt előadóként ingatlanjog témába, többek között 2017-ben a Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetsége, valamint az Európai Ingatlantanács (CEPI) szervezésében magyar nyelven, 2018-ban pedig a European Society of Construction Law szervezésében angol nyelven.

Számos szakmai tanulmány és cikk szerzője (angol és magyar nyelven) elsődlegesen az ingatlanjog területén.