Dr. Bagócsi Károly által írt összes bejegyzés

Legújabb bejegyzés

Dr. Bagócsi Károly további bejegyzései

Telekalakítási eljárás: telekfelosztás

Amennyiben bárkiben felmerülne a tulajdonában álló telek (építési telek vagy mezőgazdasági művelés alatt álló, illetve mezőgazdasági művelés alól kivett földrészlet) […]

2022.08.30.
Álláshely kialakítása teremgarázsban egyéb önálló ingatlanként bejegyzett társasház esetén

Az eggyel korábbi írásomban már más szempontból bemutatott 9/2022. (IV.22.) MvM rendelet a társasházi teremgarázsokban lévő álláshelyek ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetésével […]

2022.08.24.
Elővásárlási jog gyakorlására irányuló felhívás közös képviselő általi igazolása társasházaknál lévő teremgarázsok esetén

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletet a 9/2022. (IV.22.) MvM rendelet több szempontból is lényegesen módosította. E lényeges módosítások […]

2022.08.09.
Haszonbérleti díj fizetése

2022. január 01. napjától módosultak a haszonbérleti díj fizetésére vonatkozó szabályok. A jogalkotó a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló […]

2022.08.04.
A föld adásvételével kapcsolatos, 2022. január 1. napjától alkalmazandó hatósági eljárási változás

A jogalkotó a föld adásvételéhez kapcsolódó hatósági eljárást 2022. január 1. napjától megváltoztatta és a hatósági eljárást logikusabbá, ésszerűbbé tette […]

2022.07.06.
E-bejelentő – Mire jó, mire használható?

2022. február 1-jétől érhető el a https://e-bejelento.gov.hu weboldal, amelyen a víz-, gáz-, áram- és távhőszolgáltatásokkal kapcsolatos adatváltozások online és díjmentes […]

2022.06.07.
Zálogjog törlése függőben tartás esetén

Ingatlanok adásvétele esetén széles körben elterjedt gyakorlat, hogy a vevő tulajdonjogának bejegyzésére irányuló eljárás függőben tartását, „felfüggesztését” kérik a szerződésben […]

2022.03.22.
Az ingatlan rendeltetési módjának, rendeltetési egység számának változtatása

Említésre érdemes, hogy egy 2021. évi jogszabály-módosítás következtében az ingatlan rendeltetési módjának vagy rendeltetési egység számának megváltoztatását eredményező építési tevékenység […]

2022.01.21.
Elektronikus ügyintézés a földhivatali eljárásokban

Sokak számára nem ismert, hogy a földhivatali (ingatlan-nyilvántartási) eljárásokban nemcsak papír alapon, hanem meghatározott esetben elektronikus úton is lehetőség van […]

2021.11.30.