Zálogjog törlése függőben tartás esetén

By |2022-03-22T18:57:44+00:002022. március 22.|

Ingatlanok adásvétele esetén széles körben elterjedt gyakorlat, hogy a vevő tulajdonjogának bejegyzésére irányuló eljárás függőben tartását, „felfüggesztését” kérik a szerződésben részt vevő felek az ingatlan-nyilvántartási hatóságtól (a földhivataltól) az ingatlan teljes vételárának megfizetéséig és az eladó által kiadott, vevő tulajdonjogának bejegyzését lehető tevő bejegyzési engedély földhivatalhoz történő benyújtásáig.

A függőben tartás lényege, hogy a függőben tartás kérésére irányuló beadvány földhivatalhoz történő benyújtását követően az adott ingatlanra vonatkozó később benyújtott ingatlan-nyilvántartási kérelmek elintézését automatikusan „befagyasztja” és azok elintézésére a függőben tartás ideje alatt nem kerülhet sor. A függőben tartás a függőben tartást kérő(k) által benyújtott függőben tartás megszüntetésére irányuló kérelemmel szüntethető meg, illetve 6 hónap elteltét követően automatikusan megszűnik, ha ez idő alatt nem kerül sor az eladó által kiadott bejegyzési engedély földhivatalhoz történő benyújtására.

Amennyiben a megszerezni kívánt ingatlan nem tehermentes, például jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom is terheli, felmerülhet a kérdés, hogyan kerülhet sor e terhek törlésére, ha a vevő tulajdonjog bejegyzési kérelmének függőben tartását kérik, amely az utána benyújtott kérelmek elintézését megakasztja. Ugyanis, a megszerezni kívánt ingatlan minden fajta tehertől mentes állapotát nemcsak maguk a vevők tartják kívánatosnak, hanem azt a vételár banki kölcsönből történő fizetése esetén a finanszírozó bankok is elvárják.

Erre az esetre biztosít megoldást a jogalkotó, ugyanis az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 7. § (5) bekezdésében kifejezetten rögzíti, hogy az ingatlant terhelő jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom törlésére a korábban benyújtott beadványoktól függetlenül, soron kívül kell sort keríteni. Tehát, a jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom törlésére a vevő tulajdonjogának bejegyzésére irányuló kérelem elintézését megelőzően fog sor kerülni, még abban az esetben is, ha terhek törlése iránti kérelmet később nyújtották be és a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem függőben tartását kérték.

Cikk írója:
Ingatlanjog
Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás
Dr. Bagócsi Károly a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás ügyvédje. 2016-ban szerezte meg jogi diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. 2020-tól ügyvédi szakvizsgával rendelkezik és 2021-től tevékenykedik ingatlanforgalmi szakjogászként.

Számos magyarországi és külföldi konferencián szerepelt előadóként ingatlanjog témába, többek között 2017-ben a Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetsége, valamint az Európai Ingatlantanács (CEPI) szervezésében magyar nyelven, 2018-ban pedig a European Society of Construction Law szervezésében angol nyelven.

Számos szakmai tanulmány és cikk szerzője (angol és magyar nyelven) elsődlegesen az ingatlanjog területén.