Külpiaci tevékenységet támogató pályázat jelent meg

By |2021-07-14T09:25:05+00:002020. július 21.|

A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy felkészítse a hazai vállalkozásokat a külpiaci versenyben való helytállásra.

Ki pályázhat?

 • önállóan a magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel bíró,
 • legalább egy lezárt üzleti évvel, exportárbevétellel és referenciával rendelkező,
 • nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő,
 • mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások

A pályázatok tartalmi elbírálása során mit kell teljesíteni?

A tartalmi elbírálás során ÖSSZESEN LEGALÁBB NÉGY szempontot kell teljesíteni.

Az alábbi feltételek közül LEGALÁBB EGYET kell teljesíteni:

 • a vállalkozás az utolsó két lezárt üzleti évben az exportból származó árbevétele elérte az összes árbevétel 20%-át vagy elérte az 50 millió forintot VAGY
 • a pályázat benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti év exportból származó éves nettó árbevételének átlagos növekedése meghaladta az 5%-ot VAGY
 • a projekt célterülete EU-n kívüli területeket is magában foglal

A szempontrendszer még tartalmazza a következő szempontokat:

 • a projekt keretében megjelölt célországban legalább 1 partnerrel rendelkezik
 • a támogatást igénylő rendelkezik a célpiacoknak megfelelő export-szaktudással bíró munkatárssal vagy a projekt keretében vállalja annak alkalmazását
 • a pályázó a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében kiállítóként részt vett nemzetközi kiállításon, vásáron, vagy részt vett nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektben
 • a pályázó a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján közép, vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező, legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalóval rendelkezik vagy a projekt keretében vállalja annak alkalmazását
 • a pályázó beszállítónak minősül
 • a támogatást igénylő vagy annak üzleti vezetője vett már részt legalább egy termék/technológia/szolgáltatás piacra viteli folyamatának menedzselésében
 • a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban részesült a: GOP 1. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből, GINOP 2. prioritásból, vagy VEKOP 2. prioritásból, – NKFI Alapból VAGY a pályázó a támogatási igény benyújtását megelőzően megadott és a támogatási igény benyújtásakor is oltalommal bíró iparjogvédelmi oltalommal rendelkezik

Mekkora a támogatás értéke?

Minimum 3.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Meddig nyújtható be a pályázat?

A pályázat benyújtására 2020. augusztus 3-tól 2020. november 15-ig van lehetőség.

Milyen kötelezettségekkel jár?

A nyertes pályázat esetén a pályázó köteles a Támogatói okirat keltétől számított három évben hathavonta beszámolni a támogatott tevékenység eredményeiről egy erre kijelölt nyomtatványon. Szintén kötelezettséget kell vállalnia azzal kapcsolatban, hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel növekménye a pályázat követési időszak alatt a támogatás odaítélését követő harmadik év végére eléri a megítélt támogatás 30%-át.

Melyek a támogatható tevékenységek?

 • külföldi és hazai nemzetközi kiállításokon és vásárokon való megjelenés
 • külpiaci árubemutatók megszervezése
 • külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése
 • nemzetközi versenyképesség érdekében projekt előkészítés
 • online értékesítési csatornák kialakítása
 • külföldre irányuló beruházáshoz kapcsolódó tanácsadás igénybevétele
 • engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek
 • szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése

Milyen költségeket lehet elszámolni?

Kizárólag a 2020. augusztus 3. és 2021. november 30. között felmerült dologi, eszközbeszerzési és személyi jellegű költségeket lehet elszámolni, amennyiben ezek összefüggésbe hozhatóak a pályázat céljával.

Több pályázat is benyújtható?

Nem, egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Több pályázat benyújtása esetén az elsőként benyújtott pályázat kerül elbírálásra.

Ki igényelhet átmeneti támogatást?

Az a pályázó, aki a koronavírus-járvány következtében nehéz helyzetben levő vállalkozássá vált, vagy gazdasági nehézségei támadtak. Ebben az esetben igazolnia kell, hogy a járványhelyzet miatt az árbevétele, megrendelés állománya legalább 25%-kal visszaesett.

Nyilatkoznia kell arról, hogy

 • nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el
 • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére

A támogatás mértéke ez esetben max. 60%.

Részletesebb tájékoztatás HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség weboldalán érhető el.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

  Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat A támogatási kérelmek benyújtása 2022. október 19. 16:00-ig lehetséges. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium […]

2022.05.09.
Vállalkozások regionális munkaerő támogatása 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a vagy 75%-a, de megállapításkori […]

2022.09.22.
Épületenergetikai fejlesztések pályázati támogatás közép és kivállalkozok részére

Épületenergetikai fejlesztések hamarosan pályázatból is megvalósíthatóak lesznek – 2022 áprilisában várhatóan megnyílik a felhívás! A pályázatok benyújtása 2022. április 20. […]

2022.04.07.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...