Munkahelyi bölcsődei szolgáltatások fejlesztése (HOP-6.1.1-21)

By |2021-07-14T10:04:47+00:002021. január 11.|

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 1-től 2021. május 31-ig van lehetőség.

 

Jelen felhívás célja a 0-3 éves korosztály részére nyújtott minőségi bölcsődei ellátásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a nők munkaerő-piaci részvételének erősítése és a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási esélyeinek növelése érdekében az ellátás munkahelyhez közeli/helyileg megegyező területen való biztosítása. A felhívás hozzájárul a Humánfejlesztési Operatív Program 6. prioritásán tervezett ((ESZA+ iii. egyedi célkitűzésben foglalt) célok teljesüléséhez.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
 • Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
 • Közalapítvány (GFO 561);
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
 • Gazdasági társaság (GFO 11)
 • Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11 ).

Vállalkozások:

 • Gazdasági társaságok:
 • Korlátolt felelősségű társaság (113),
 • Részvénytársaság (114),
 • Közkereseti társaság (116),
 • Betéti társaság (117),
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226),
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572),
 • Nonprofit részvénytársaság (573),
 • Egyesülés (591)

 

Kötelezettségek

 • A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást (szakszerű nevelést, gondozást, étkezést) nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató tart fenn a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára.
 • A munkahelyi bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket, a sajátos nevelési igényű gyermekek annak az évnek augusztus 31. napjáig vehetik igénybe az ellátást, amelyben a 6. életévüket betöltik. A sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a munkahelyi bölcsőde köteles együttműködni a gyermek korai fejlesztését ellátó szakemberekkel, intézménnyel.
 • A bölcsődei ellátáson túl a foglalkoztatónál dolgozó családok igényeinek felmérése alapján szolgáltatások is szervezhetők (pl. időszakos gyermekfelügyelet, családi délutánok szervezése stb.), azonban a szolgáltatás működtetése nem akadályozhatja az alapellátást.
 • A munkahelyi bölcsőde működtetése szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez kötött tevékenység
 • Projektenként legalább 1, legfeljebb két bölcsődei csoport kialakítása támogatható, az alábbiak szerint:
 • Alapesetben egy munkahelyi bölcsődei csoportban 7 gyermek nevelhető, gondozható, amennyiben a szolgáltatást nyújtó személy mellett 1 fő segítő személyt is alkalmaznak.
 • Ha a csoportban lévő minden gyermek betöltötte a második életévét, akkor a gyermekek létszáma legfeljebb 8 fő lehet.
 • Amennyiben egy sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban SNI) is jár a csoportba, akkor maximum 5 fő lehet a csoportban. Ha 2 vagy 3 sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, akkor a csoportlétszám legfeljebb 3 fő lehet
 • A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt megvalósítás ideje alatt legalább 1 főt alkalmaz rugalmas munkavégzési formában.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Projekt Szakmai Megvalósítása
 • A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése – szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása.
 • Szükséges eszközök beszerzése – bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.
 • Infrastrukturális beruházás – a munkahelyi bölcsőde helyiségek, kapcsolódó játszókert, udvar átalakítása, felújítása, kialakítása, bővítése. Új ingatlan építése nem támogatható.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Projekt Előkészítés
 2. Projekt Menedzsment
 3. Tájékoztatás, Nyilvánosság
 4. Horizontális Szempontok Érvényesítése
 5. Módszertani Szakértő Bevonása

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • a munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személy(ek) képzése,
 • a munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzése, kompetencia-fejlesztése (a támogatást igénylő azon, a fejlesztéssel érintett telephelye(ke)n dolgozó munkavállalói részére, akik a támogatási igény benyújtását követően térnek vissza a munkába),
 • preventív egészségügyi szolgáltatás – pl. vitaminok biztosítása, üzemi orvos – biztosítása a munkahelyi bölcsődében gondozott gyermekek számára,
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek elkészítése,
 • közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
 • akadálymentesítés – amennyiben a szükségletfelmérés alapján indokolt és szükséges,
 • a munkahelyi bölcsőde helyszínének (épület, helyiségek, szükség esetén játszókert,- udvar) bérlése, kizárólag abban az esetben, amennyiben az bizonyítható módon nem alakítható ki a foglalkoztatónál
 • marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység, mely a következőkre terjedhet ki: a munkahelyi bölcsődéről hirdetés/ismertető elhelyezése a meglévő honlapon, szórólap, plakát készítése, hirdetés a helyi újságokban.

 

Nem támogatható tevékenységek:

 • lakáscélú ingatlan vásárlása/fejlesztése,
 • egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése,
 • használt eszközök beszerzése.

 

Elszámolható költségek köre:

I. Projekt előkészítés költségei

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
 • Közbeszerzés költsége

 

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Eszközbeszerzés költsége

 

III. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Egyéb szolgáltatási költségek

 

IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

 

V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

 

VI. A célcsoport támogatásának költségei

 • Célcsoport költsége – gyermekek
 • Célcsoport képzési költsége – szülők

 

VII. Projektmenedzsment költség

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költség

 

VIII. Általános (rezsi) költség

IX. Adók, közterhek

X. Tartalék

 

Az elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó elvárások:

 

Nem elszámolható költségek köre:

 • levonható áfa;
 • kamattartozás kiegyenlítés;
 • hitelkamat;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek
 • föld, telek, ingatlan vásárlás;
 • épületek építése,
 • gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése)
 • infrastrukturális javak vásárlása

 

Projekt területi korlátozása

A projektnek Magyarország kevésbé fejlett régióiban kell megvalósulnia.

Támogatás mértéke: max. 100%

 

Támogatás összege: min. 100 millió Ft., max. 200 millió Ft.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Épületenergetikai fejlesztések pályázati támogatás közép és kivállalkozok részére

Épületenergetikai fejlesztések hamarosan pályázatból is megvalósíthatóak lesznek – 2022 áprilisában várhatóan megnyílik a felhívás! A pályázatok benyújtása 2022. április 20. […]

2022.04.07.
Vállalkozások regionális munkaerő támogatása 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a vagy 75%-a, de megállapításkori […]

2022.09.22.
Új 0%-os hitelkonstrukció jelent meg, a Széchenyi Benzinkút Kártya

A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! konstrukció keretében elérhető a Széchenyi Benzinkút Kártya a gépjármű üzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára a kedvezőtlen […]

2022.04.08.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...