Strandfejlesztés 2021 (STR-2021) -TERVEZET-

By |2021-10-29T11:56:49+00:002021. október 28.|

 

A pályázatok benyújtása 2021. november 10-től 2021. november 22-ig lehetséges.

A konstrukció célja a látogatók igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként a szabadvízi strandok, illetve természetes fürdőhelyek (a továbbiakban: strandok) látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, a szezonalitás mérséklése, új szolgáltatások kialakítása. A felhívás célja a strandok, mint természeti értékek szezonban és szezonon kívüli látogathatóságának biztosítása a kínálat komplex és élményközpontú fejlesztésével, hálózatba szervezésével és a környezeti fenntarthatóság megőrzésével.

A fejlesztések célja a Duna és Tisza folyók magyarországi szakaszán lévő szabadvízi strandjainak, valamint a Balatonon, a Tisza-tavon, illetve a Velencei-tavon található természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló, engedéllyel rendelkező természetes fürdőhelyek fenntartható fejlesztése az üzemeltetés körülményeinek javításával, a turisztikai vonzerő és a versenyképesség növelése által.

 

Pályázók köre

A továbbadott támogatás Kedvezményezettje a fejlesztendő fürdőhelyek tulajdonosai, fenntartói lehetnek, vagyis költségvetési szerv, önkormányzat, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagy önkormányzati intézmény.

Gazdálkodási forma szerint (GFO):

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

A továbbadott támogatás esetén az Általános Útmutató „Kizáró okok listája” című részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amely a Felhívás 3.4.1.3-as pontjában megfogalmazott általános elvárások szerint kockázatosnak minősül;
 • Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a támogatásban részesülő szervezet a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

 • A továbbadott támogatás abban az esetben folyósítható a továbbadott támogatást kapó szervezet számára, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az Általános Útmutató 6. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a rendezett tulajdoni viszonyokat a továbbadott támogatást fogadó szervezetnek legkésőbb a Támogatói Okirat megkötéséig igazolja.

 

Kötelezettségek

 • A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, és teljesíti a Felhívásban a fenntartási időszakra előírt kötelezettségeket.
 • Éppen ezért elvárt a Vízparti strandok Védjegy megszerzése − amely a természetes fürdőhelyek strandként való üzemelésében és azok országos hálózatát garantáló, minősítő védjegy − és a strand annak megfelelő üzemeltetése legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 2. teljes naptári év végéig.
 • a fejlesztett helyszín a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendeletben meghatározott természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló engedéllyel rendelkezett 2021-ben.
 • a fejlesztéssel érintett területen, vagy annak közelében a szálláshelynek, vendéglátóhelynek és egyéb szolgáltató létesítményeknek (pl. sporteszköz-kölcsönző, -javító, pihenőhely, ajándékbolt) elérhetőeknek kell lenniük. (Ezek működtetése nem támogatható tevékenység a projektben, és igazolni is szükséges a támogatási kérelem beadásakor együttműködési nyilatkozattal, hogy a szolgáltatás elérhető.)
 • fenntarthatóság: a Kedvezményezett a projekt megvalósításának befejezésétől 5 éves kötelezettséget vállal a támogatott beruházási elemek fenntartására, karbantartására és működtetésére
 • Az Európai Uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező Kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg − vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete − kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény − így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai − a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.
 • A támogatást igénylőnek – regionális beruházási támogatás esetén – legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
 • Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő napon, saját felelősségre megkezdhető, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
 • A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése nem jelenti a projekt megkezdését. Az előkészítési tevékenység 2021. ……-től kezdhető meg.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) a fejlesztésre kerülő strandon akadálymentesítés, biztosítva a bejárat, járdák, öltözők, vizesblokk, kültéri tusoló használatát, a vízbejutás akadálymentes feltételeinek megteremtését, a fogyatékkal élők számára is hozzáférhető szolgáltatások használatát, mint: például:

 • Csúszásmentesség biztosítása – járófelületek csúszásmentessé tétele (vizesblokkok, öltözők).
 • Domború-tapintható-(hangos), árnyékolással ellátott térképek, makettek – strandok és ott található épületek (pl.: mosdó) tapintható és hangos térképeinek elhelyezése a strand és épület bejáratnál.
 • Vezetősáv, figyelmeztetősáv, taktilis vezetővonal – strandokon térkövezett felületek és az épületek burkolatainak vezetősávval, figyelmeztetősávval történő ellátása (festés, burkolat részleges cseréje), beleértve a meglévő lépcsők első és utolsó fokainak figyelmeztető sávval történő ellátását. Belső térben (pl. fogadóépület) a taktilis tájékozódás segítése különböző padlóborítások kialakításával (pl. kerámia és műanyag vagy fa és szőnyeg felváltott alkalmazása).
 • Feliratok, irány- és funkciójelző táblák, piktogramok – Braille vagy domború – kiemelt feliratú táblák kihelyezése a strand épületeire és információs tábláira.
 • Emelőgépek, emelőlapok, rámpák – mozgáskorlátozottak vízbejutását elősegítő, automata eszközök telepítése.
 • Vízbejutás javítása – Lépcsők kihelyezése, homokos parton mobil vagy fix járófelületek kialakítása.
 • Rámpák – Épületek, közösségi terek megközelíthetősége érdekében fix és mobil rámpák kihelyezése, telepítése.
 • Bejáratok, fogadóépületi részek akadálymentesítése – strandkapuk, épületek be- és kijáratainak átalakítása, akadálymentessé tétele.
 • Öltözőkabinok, beltéri kabinok, öltözők, vizesblokkok akadálymentessé tétele.
 • Akadálymentes parkolók kialakítása.
 • Hangos térkép, érintőképernyős vagy nyomógombos információs pult és terminálok vagy indukciós hurok vagy digitális falikép, tehát olyan kommunikációs segédeszközök, 7 amelyek segítségével pl. a látássérültek, gyengén látók, nagyothallók is könnyedén eligazodhatnak.
 • Akadálymentes weboldal kialakítása.

b) hálózatba szerveződés (lásd Felhívás 3.4.1.1. a) és m) alpontok elvárásai) úgy, mint pl.:

 • védjegy megszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek;
 • vízi- és pihenőeszközök (SUP, kitesurf, wind-surf, csónak, kenu, kajak, vízibicikli, napágy, napernyő) bérlésének lehetővé tétele, vízi megállóhelyek kialakítása;
 • kerékpáros szervízpontok, szervízoszlopok telepítése, kerékpártárolók kihelyezése, elektromos kerékpár (e-bike) töltési lehetőség kialakítása.

Az eszközbeszerzések a Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek c) pont keretében történnek meg!

c) komplex élményszerzést garantáló (innovatív) turisztikai profil kialakítása,

d) kötelező nyilvánosság biztosítása a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint;

e) horizontális tevékenységek

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) projektelőkészítési tevékenységek

b) strandok fejlesztése, mint például:

 • vizesblokkok felújítása/létesítése családbarát szempontok alapján;
 • baba-mama szoba létesítése;
 • a vízbejutás feltételeinek javítása (pl. stégek, lépcsők felújítása, telepítése);
 • zöldterületek rendezése, megújítása és közlekedési infrastruktúra fejlesztése (pl. öntözőrendszer telepítése, virágosítás, kertépítészeti munkák, térkövezés stb.);
 • utcabútorok, szelektív hulladékgyűjtők telepítése, megújítása, kültéri világítás fejlesztése, mobil töltőpontok, ivókutak telepítése, megújítása;
 • öltözők, kiszolgálóhelyiségek, csomagmegőrzők létesítése, bővítése, egész évben használhatóvá tételéhez kapcsolódó átalakítás, továbbá elsősegélynyújtó helyiség felújítása, új létesítése, bővítése;
 • kültéri zuhanyzók felújítása, létesítése;
 • tájékoztató és információs pontok létrehozása egységes arculat szerint (pl. iránymutató táblák, vízhőmérsékletez, -szintez, -minőségez jelző táblák, pénztári tájékoztató felületek, továbbá a pénztár és a bejárat egységes arculatának kialakítása);
 • wifi jel elérhetőségének biztosítása, térítésmentesen használható hálózat feltételeinek kiépítése (a strand legalább 50%-át szükséges lefednie);
 • árnyékolók, napvitorlák beszerzése, kihelyezése;
 • mobil stégek beszerzése, telepítése;
 • strand biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. defibrillátor, mentőmellény, mentőcsónak);

c) bűnmegelőzési tevékenység támogatása (pl. biztonsági kamera telepítése, beszerzése és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra kiépítése);

d) eszközbeszerzési tevékenység – a turisztikai és a hálózatba való szerveződési tartalomhoz kapcsolódóan (pl. ismeretszerzést, ismeretátadást segítő megoldások (pl. táblák, interaktív gyermekjátékok kihelyezése), helyi és hálózatos kínálat elérhetőségének bemutatása, elérhetővé tétele, vízi- és pihenőeszközök, mint pl. SUP, kitesurf, wind-surf, csónak, kenu, kajak, vízibicikli, napágy, napernyő beszerzése, kerékpáros szervízoszlopok, kerékpártárolók stb. beszerzése);

e) turisztikai marketingtevékenység pl. kiadványok, információs anyagok, táblák, többnyelvű honlap fejlesztése.

 

Nem támogatható tevékenységek

 • csúszda kiépítése, felújítása, fejlesztése;
 • új strand kialakítása;
 • közfürdő fejlesztése;
 • strandokon feszített víztükrű medencék létesítése, felújítása, bővítése, fejlesztése;
 • gyógyhely fejlesztése;
 • egészségügyi szolgáltatások kialakítása (meglévő orvosi és egészségügyi kapacitások bővítése, minőségének javítása, valamint új egészségügyi szolgáltatások létrehozása);
 • szálláshely kialakítása, fejlesztése;
 • kereskedelmi és vendéglátó egységek kialakítása;
 • önálló rendezvények, rendezvényprogramok megrendezése, lebonyolítása (ide nem értve a kötelező nyilvánosság biztosításához sorolandó nyitó és zárórendezvényeket);
 • főtevékenységként kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47);
 • turisztikai információgyűjtő tevékenység (vonzerőleltár, kutatások), amelynek célja a strandhálózaton (lásd Felhívás 1.4.1.1. a) és m) alpontok) kívüli piaci szereplők képviselete;
 • marketing tevékenység, amelynek célja más, a hálózaton kívüli piaci szereplők marketingjének támogatása;
 • képzéshez kapcsolódó tevékenységek;
 • szinten tartó beruházás;
 • nem nyújtható támogatás olyan projekt részére, amely más operatív program (pl. TOP) hatálya alá eső tevékenységhez kér támogatást;
 • nem nyújtható támogatás a GINOP 7 prioritástengely alábbi Felhívásaiban támogatott konkrét fejlesztésekhez:

 

 • GINOP-7.1.1-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása;
 • GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése;
 • GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése;
 • GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése;
 • GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése;
 • GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése;
 • GINOP-7.1.8-18 Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása;
 • GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése.

 

Elszámolható költségek

1.  Projektelőkészítés költségei

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
 • Közbeszerzési költségek

2.  Beruházási költségek

 • Területelőkészítési költség
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Eszközbeszerzés költségei
 • Immateriális javak beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükségesek

3.  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
 • Marketingköltségek
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei
 • Egyéb szolgáltatási költség

4.  Tartalék

 

Nem elszámolható költségek

 • föld-, telek-, ingatlan vásárlás;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 28. §-a alapján forgóeszközök beszerzése;
 • jármű lízingdíja;
 • jármű, egyéb közlekedési eszköz vásárlása nem elszámolható (kivéve, ha az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgálja);
 • konyhai eszköz irodába;
 • kereskedelmi és vendéglátó egységekbe eszközök, berendezések beszerzésének költsége;
 • szolgáltató tevékenység árualapjának beszerzési költsége (pl. ajándéktárgyak); h) külföldi tanulmányutak, külföldi kiutazás;
 • a meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei;
 • meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik;
 • eszközök leszerelési költsége;
 • azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak;
 • termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja;
 • a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;
 • levonható áfa;
 • könyvvizsgálat;
 • kamattartozás kiegyenlítése;
 • hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott viszsza nem térítendő támogatás formájában;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek;
 • a Közép-magyarországi régió területén történő fejlesztéshez kapcsolódó költségek;
 • a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség.

 

Projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés helyszínéül szolgáló strandnak a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie a 2021-es évben. Jelen konstrukció keretében kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén kívül elhelyezkedő, a Duna és Tisza folyók magyarországi szakaszán lévő szabadvízi strandjai, valamint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó szabadvízi strandjai támogathatóak.

A projekt megvalósítására beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre) kell számvitelileg aktiválni.

 

Támogatás mértéke

max. 100%-os

 

Támogatás összege

 min. 10.000.000 Ft. max. 30. 000.000 Ft.

Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Épületenergetikai fejlesztések pályázati támogatás közép és kivállalkozok részére

Épületenergetikai fejlesztések hamarosan pályázatból is megvalósíthatóak lesznek – 2022 áprilisában várhatóan megnyílik a felhívás! A pályázatok benyújtása 2022. április 20. […]

2022.04.07.
Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. Feltétele, hogy olyan álláskeresőt […]

2022.09.23.
Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása!

    Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása  A benyújtás szakaszosan történik, pályázni a kiírás megjelenésének időpontjától kezdődően a keret […]

2022.05.10.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...