A munkaköri leírás jelentősége

By |2021-08-31T11:27:51+00:002021. augusztus 31.|

munkaköri leírás

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 45. § (1) bekezdés szerint a munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében. Ezek a munkaszerződés kötelező tartalmi elemei, azaz ha ebben a két kérdésben nincs egyezség a felek között, akkor a munkaviszony nem jön létre.

 

Mit értünk munkakör alatt?

Az Mt. a munkakör fogalmát ugyan nem határozza meg, de a joggyakorlat szerint mindazon feladatok összességét érteni kell alatta, amelyet a munkavállaló végezni köteles. Ha nem egy konkrét foglalkozásról vagy szakmáról van szó (pl. asztalos, bérszámfejtő), a munkakör elnevezését érdemes beszédesen meghatározni, nem szerencsés ugyanis a túl általános elnevezés. Így nem javasolt például a „menedzser” megnevezés, helyette pontosabb meghatározást ad például az „ügyfélkapcsolati menedzser”.

 

Munkaköri leírás szerepe

A munkaköri leírás segítségével megadhatjuk a munkavállaló számára a szervezetrendszerben elfoglalt helyét, valamint az ellátandó feladatok típusát és körét. Megjelölhetjük benne, hogy ki lesz a közvetlen felettese a napi munkavégzés során, ki helyettesíti vagy a munkavállaló kit kell, hogy helyettesítsen távollét esetén. Fellistázható az is, hogy milyen elvárások vannak a munkavállalóval szemben (végzettég, képesítések, kompetenciák, készségek), amelyeknek meg kell tudnia felelni.

A munkaköri leírás a munkáltató által egyoldalúan meghatározható, hiszen a munkát a munkáltató saját belátása szerint szervezi meg. A munkáltató a munkaköri leírást egyoldalú tájékoztatásként köteles átadni a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül.

A munkaköri leírás nem a munkaszerződés része, és azt nem is javasolt annak részévé tenni. A munkáltató ugyanis a munkakör lényegének megváltoztatása nélkül jogosult később egyoldalú módosításokat eszközölni a munkaköri leírásban. Nevezetesen, az ellátandó feladatok körét bővítheti vagy szűkítheti az üzleti tevékenység szervezéséből adódó változások miatt vagy más szervezeti egységbe áthelyezheti a munkavállalót.

 

Munkaköri leírás módosítása

Példa-1 (feladatok bővítése): a takarítónőnek az újonnan átadott épületszárnyat is takarítania kell.

Példa-2 (áthelyezés): az asszisztens korábban a marketing osztályon dolgozott, majd áthelyezésre került az értékesítési osztályra, ahol ugyancsak az osztályvezető munkáját segíti (megbeszélések szervezése, előkészítése, anyagok szerkesztése és nyomtatása stb.).

Példa-3 (feladatok szűkítése): a munkáltató áttért a papírmentes ügyfél kapcsolattartásra, a titkárnőnek ezt követően nem szükséges a postára mennie leveleket feladni.

 

A munkaköri leírás munkavállaló részére történő dokumentált átadása és annak rendszeres frissítése azért is bír jelentőséggel, mert sokszor a munkaköri leírás segítségével lehet vitás helyzeteket eldönteni, de legalábbis fontos bizonyítékként szolgálhat ez az irat. Ténylegesen megszűntek-e azok a feladatok, amely miatt a munkáltató szerint a munkakör kiüresedett és felmondott a munkavállalónak? Valóban volt-e nyelvtudás elvárás a munkavállalóval szemben a kezdetektől fogva?

Cikk írója:
Munkajog
Antalóczy Ügyvédi Iroda
Az Antalóczy Ügyvédi Iroda a magyar ügyvédi irodák közül azzal tűnik ki, hogy kifejezetten munkajogra szakosodott, és kapcsolódó cégjogi, szerződési jogi, versenyjogi tanácsadást, illetve képviseletet is vállal.

Az irodavezető, dr. Antalóczy Adrienn LL.M. ügyvéd, munkajogi és adatvédelmi szakjogász. Munkanyelve a magyar és angol, ezen kívül társalgási szinten beszél németül. Nemzetközi ügyvédi irodáknál szerzett gyakorlatot és saját praxisában is elkötelezett maradt a magas szakmai színvonalú, ugyanakkor ügyfélbarát munka mellett.

Rendszeresen publikál munkajogi cikkeket, tanulmányokat munkajogi és HR szakportálokon, munkajogi tárgyú folyóiratokban és egyéb kiadványokban, továbbá munkajogi tárgyú előadásokat tart.

Ügyvédi tapasztalata szerint a munkajog területén a megelőzés hatékonysága mérhető. Mind pénzben, mind időben sokkal többe kerül ugyanis a vitás helyzetek utólagos megoldása, illetve a helytelen gyakorlat megreformálása, mint amikor egy cég előrelátóan, szakszerű munkajogi támogatással építi fel és működteti a munkaszervezetet.