NEAO-KP-1-2021 Pályázat-csokor Civil Szervezeteknek

By |2021-07-14T09:53:45+00:002020. november 10.|

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai. A 2020. évi 7,7 milliárd forint összegű keret után a 2021. évi keret közel 9,3 milliárd forint. 

Az egyes támogatástípusok céljai

NEAO-KP-1-2021/1, NEAO-KP-1-2021/3, NEAO-KP-1-2021/5, NEAO-KP-1-2021/7 és a NEAO-KP-1-2021/9 kategóriák esetében: A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.

NEAO-KP-1-2021/2 esetében: A közművelődés, a tudomány és kutatás, az audio- és telekommunikáció, az informatika, az elektronikus hírközlés, a szakképzés és felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, a kulturális tevékenység, a társadalmi párbeszéd, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása.

NEAO-KP-1-2021/4 esetében: Az élet- és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek támogatása.

NEAO-KP-1-2021/6 esetében: A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek támogatása.

NEAO-KP-1-2021/8 esetében: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek támogatása.

NEAO-KP-1-2021/10 esetében: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása

Pályázatot önállóan benyújthat a 2019. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett alapítvány, illetve egyesület ideértve a szövetséget.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a szakszervezet
 • a párt,
 • a párt által alapított alapítvány,
 • a párt részvételével létrehozott egyesület,
 • a kölcsönös biztosító egyesület,
 • a közalapítvány,
 • az egyházi jogi személy,
 • a civil társaság,
 • határon túli civil szervezet.

A pályázatbenyújtás feltételei

 • Azon szervezet, mely összevont támogatásra nyújt be pályázatot, nem pályázhat egyszerűsített támogatásra.
 • Egy szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriájára nyújthat be pályázatot.
 • A határon túli civil szervezet jelen pályázati kiírásban nem nyújthat be önállóan pályázatot
 • A Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet határon túli civil szervezettel, mint társpályázóval együttműködve jogosult pályázatot benyújtani, amennyiben a társpályázó szervezet rendelkezik érvényes NIR regisztrációval és együttműködési szándéknyilatkozattal a megvalósítani kívánt tevékenység vonatkozásában.
 • Egy db pályázatot nyújthat be önállóan egy határon túli civil szervezet a NEAO-KP-1-2021/10 kategóriában a 2.2. pont a) alpontja szerinti támogatási célra, szakmai programjának és működési költségeinek támogatására feltéve, hogy társpályázóként korábban már támogatás kedvezményezettje volt.
 • Azon pályázó részére, amelynek az éves összes bevétele az utolsó lezárt (2019.) üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja a 75 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési célú támogatás nyújtható.
 • Nem jogosultak támogatási igény benyújtására a pályázók, akik a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (továbbiakban: Tao. tv,)..5 alapján 3.000.000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.
 • A pályázati kiírás esetében egy Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet 1 db pályázatot nyújthat be működési költségeinek támogatására vagy 1 db pályázatot nyújthat be szakmai programok és működési költségek támogatására.

A támogatás az alábbi tevékenységi körök esetében vehető igénybe

A civil szervezet alapcél szerinti tevékenysége működési feltételeinek biztosítására fordítható a NEAO-KP-1-2021/1, NEAO-KP-1-2021/3, NEAO-KP-1-2021/5, NEAO-KP-1-2021/7 és NEAO-KP-1-2021/9 kategóriák esetében.

NEAO-KP-1-2021/1 Közösségi környezet kollégium

 • A közművelődés,
 • a tudomány és kutatás,
 • audio és telekommunikáció,
 • informatika,
 • elektronikus hírközlés,
 • szakképzés és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem,
 • a település- és közösségfejlesztés,
 • kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek,
 • társadalmi párbeszéd,
 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.

NEAO-KP-1-2021/3 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 • Az élet- és vagyonbiztonság,
 • a közbiztonság,
 • önkéntes tűzoltás,
 • mentés és katasztrófa-elhárítás,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek.

NEAO-KP-1-2021/5 Nemzeti összetartozás kollégium

 • A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység,
 • az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése,
 • továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme,
 • egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc),
 • hagyományápolás területén működő civil szervezetek támogatása

NEAO-KP-1-2021/7 Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 • Nonprofit szervezeteknek,
 • ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
 • szakmai és érdekképviselet,
 • adományosztás,
 • szociális tevékenység,
 • család és gyermekjóléti szolgáltatók,
 • időskorúak gondozása,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése,
 • egyéb nonprofit tevékenységek,
 • természet- és környezetvédelem,
 • polgári védelem területén működő civil szervezetek,

NEAO-KP-1-2021/9 Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 • A nevelés és oktatás,
 • képességfejlesztés,
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • gyermek- és ifjúságvédelem,
 • egészségmegőrzés,
 • betegségmegelőzés,
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása.

A támogatás a civil szervezet alapcél szerinti a Civil tv. 56. § (1) bek b) pontjában foglalt működési és az alábbi kollégiumonként eltérő szakmai tevékenységeinek biztosítására fordítható a NEAO-KP-1-2021/2, NEAO-KP-1-2021/4, NEAO-KP-1-2021/6, NEAO-KP-1-2021/8 és NEAO-KP-1-2021/10 kategóriák esetében.

NEAO-KP-1-2021/2 esetében:

 • nemzetközi civil kapcsolatokban magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

Nem nyújtható be határon túli civil szervezettel együttműködésben megvalósuló pályázat.

Nem nyújthat be határon túli civil szervezet önálló pályázatot.

NEAO-KP-1-2021/4 esetében:

 • civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok – különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények –, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.;

NEAO-KP-1-2021/6 esetében:

 • civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása

NEAO-KP-1-2021/8 esetében:

 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

NEAO-KP-1-2021/10 esetében:

 • civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

Támogatási időszak

 

Támogatás mértéke:  max. 100%

Támogatás összege

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. Feltétele, hogy olyan álláskeresőt […]

2022.09.23.
Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

  Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program […]

2021.11.23.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...