Támogatás a versenyképesség javítására

By |2021-07-14T08:57:24+00:002020. április 17.|

A külgazdasági és külügyminiszter rendeletet adott ki (7/2020. (IV. 16.) KKM rendelete) egy új támogatási programról, amely fedezetet biztosít a koronavírus-járvány következtében a gazdaság számára szükségessé vált beruházások ösztönzésére. A versenyképesség-növelő juttatás vissza nem térítendő költségvetési támogatásnak minősül, melyet a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok igényelhetnek.

A támogatás lebonyolító szervezete a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Olyan gazdasági szereplő nem kaphat támogatást:

 • amelynek a pályázat benyújtásakor köztartozása van
 • amelynek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai
 • aki korábban jogellenesen felvett pályázati támogatására vonatkozó visszafizetési kötelezettségének még nem tett eleget

A legtöbb iparág és gazdasági terület pályázhat, azonban vannak kivételek, így nem igényelhető támogatás:

 • acélipari tevékenységhez
 • a hajógyártásban folytatott tevékenységhez
 • a széniparban folytatott tevékenységhez
 • a szintetikusszál-ipari tevékenységhez
 • az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez
 • halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez
 • energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez
 • kereskedelmi tevékenységhez
 • koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez
 • turisztikai tevékenységre irányuló projekthez
 • exporttal kapcsolatos tevékenységekhez

A támogatást azok a közép- és nagyvállalatok vehetik igénybe, akik teljesítik a feltételeket és igazolják az alábbiakat:

 • december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági nehézségei támadtak
 • a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett
 • nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el
 • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére
 • vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja
 • vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon
 • a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást

A támogatás mértéke:

 • ha a beruházási volumen 150.000 EUR – 300.000 EUR, úgy a támogatás mértéke a beruházási érték 30%-a
 • ha a beruházási volumen 300.001 EUR – 500.000 EUR, úgy a támogatás mértéke a beruházási érték 40%-a
 • ha a beruházási volumen 500.001 EUR feletti, úgy a támogatás mértéke a beruházási érték 50%-a, de legfeljebb 800.000 eurónak megfelelő forintösszeg
 • Az összegek a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, az MNB által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.

A támogatási folyamat:

 1. A támogató közzéteszi a pályázat feltételeit és részletes tájékoztatást nyújt az igényléssel kapcsolatban.
 2. A vállalat benyújtja a szükséges dokumentumokat (papíralapon és elektronikusan is) a bonyolító szervhez.
 3. A pályázat beérkezését követő 7 napon belül a Külgazdasági- és Külügyminisztérium befogadó nyilatkozatot ad ki.
 4. A támogató a döntést követően kiadja (legkésőbb 2020. december 31-ig) a Támogatói Okiratot, amely az aláírást követően lép hatályba.
 5. A támogatás 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, forintban kerül kifizetésre.
 6. A kedvezményezett a kötelezettségvállalási időszak lejártát követően benyújtja beszámolóját.
 7. A jogviszony a kölcsönös teljesítéssel megszűnik.
Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Épületenergetikai fejlesztések pályázati támogatás közép és kivállalkozok részére

Épületenergetikai fejlesztések hamarosan pályázatból is megvalósíthatóak lesznek – 2022 áprilisában várhatóan megnyílik a felhívás! A pályázatok benyújtása 2022. április 20. […]

2022.04.07.
Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...