A föld adásvételével kapcsolatos, 2022. január 1. napjától alkalmazandó hatósági eljárási változás

By |2022-07-06T06:35:22+00:002022. július 6.|

A jogalkotó a föld adásvételéhez kapcsolódó hatósági eljárást 2022. január 1. napjától megváltoztatta és a hatósági eljárást logikusabbá, ésszerűbbé tette azáltal, hogy csak annak a föld adásvételére vonatkozó szerződésnek a közzétételére kerülhet sor, amelyet előzetesen az illetékes hatóság megvizsgált.

Ugyanis, a 2022. január 1. napján vagy azt követően induló hatósági eljárásokban, amelyeknél a föld adásvétele a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyásához kötött, a föld adásvételére vonatkozó szerződést az aláírását követő 8 napon belül közvetlenül a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell megküldeni, amely a föld fekvése szerinti fővárosi, illetve megyei kormányhivatal. A kormányhivatal földhivatali főosztálya a dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül előzetesen megvizsgálja a föld adásvételére vonatkozó szerződést és amennyiben az előzetes vizsgálat eredményeként nem tagadja meg az adásvételi szerződés jóváhagyását, intézkedik arról, hogy a föld adásvételi szerződés kihirdetésre kerüljön. A kormányhivatal a kihirdetést elrendelő döntéséről tájékoztatja a szerződő feleket és a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét. A jegyző gondoskodik a föld adásvételére vonatkozó szerződés közzétételéről annak érdekében, hogy az adásvétellel érintett földre elővásárlási joggal rendelkező személyek tudomást szerezzenek arról, hogy az érintett földdel kapcsolatban gyakorolhatják elővásárlási jogukat. Ezt követően, a föld adásvételének hatósági jóváhagyási eljárása a korábbi szabályok szerint zajlik és végső soron a mezőgazdasági igazgatási szerv dönt a föld adásvételi szerződés hatósági jóváhagyásáról vagy megtagadásáról.

Amennyiben a föld adásvételére vonatkozó szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyásához nem kötött, úgy a föld adásvételi szerződést az aláírástól számított 8 napon belül a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének szükséges megküldeni az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése céljából, feltéve, hogy azt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban “Földforgalmi törvény”) előírja.

Ha a Földforgalmi törvény a föld adásvételére vonatkozó szerződésnek sem a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyását, sem annak jegyző általi hirdetményi úton történő közzétételét nem írja elő, úgy a föld adásvételi szerződést és a kapcsolódó dokumentumokat a föld fekvése szerint illetékes ingatlan-nyilvántartási hatósághoz szükséges megküldeni annak érdekében, hogy a vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  Érdekesség, hogy ingatlan-nyilvántartási hatóságnak szintén a fővárosi és megyei kormányhivatal minősül, amelynek szintén a földhivatali főosztályához tartoznak az ingatlan-nyilvántartási ügyek.

Cikk írója:
Ingatlanjog
Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás
Dr. Bagócsi Károly a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás ügyvédje. 2016-ban szerezte meg jogi diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. 2020-tól ügyvédi szakvizsgával rendelkezik és 2021-től tevékenykedik ingatlanforgalmi szakjogászként.

Számos magyarországi és külföldi konferencián szerepelt előadóként ingatlanjog témába, többek között 2017-ben a Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetsége, valamint az Európai Ingatlantanács (CEPI) szervezésében magyar nyelven, 2018-ban pedig a European Society of Construction Law szervezésében angol nyelven.

Számos szakmai tanulmány és cikk szerzője (angol és magyar nyelven) elsődlegesen az ingatlanjog területén.

További cikkeink amik érdekelhetik

Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.
Vállalkozások regionális munkaerő támogatása 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a vagy 75%-a, de megállapításkori […]

2022.09.22.
Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. Feltétele, hogy olyan álláskeresőt […]

2022.09.23.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...