Nem nyert? Nézzük a lehetőségeket!

By |2021-11-04T13:10:05+00:002021. november 4.|

Sok esetben váratlan fordulat az ajánlattevők számára, ha a közbeszerzési eljárásban akár az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról vagy más ajánlattevő nyertességéről értesülnek. Mindenekelőtt hangsúlyoznom szükséges, hogy az eljárási határidők szempontjából nem az értesítés kézhezvételének, illetve az EKR-beli megtekintésének van jelentősége, hanem az ajánlatkérői tájékoztatás megküldésének napja a viszonyítási pont. Ezért különösen fontos, hogy naprakészek legyünk abban az eljárásban, melyben ajánlatot nyújtottunk be, nem bízhatunk abban, hogy rendszerüzenet értesít egy-egy újabb eljárási cselekményről.

Laikusként nem egyszerű kiigazodni az egyes eljárás cselekmények között, ezért jelen cikkben a lényeges szabályokat foglalom össze.

Iratbetekintési kérelem

A Kbt. lehetővé teszi, hogy más ajánlattevő ajánlatába betekintsünk. Az iratbetekintésre azonban csak korlátozott keretek közt kerülhet sor. Kizárólag az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését követően, legfeljebb öt napon belül kérhető. Az összegezés megküldése előtt tehát nem kerülhet sor iratbetekintésre. A kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kívánunk betekinteni.

Az iratbetekintés nem szemle, ahol mintegy átlapozható a versenytárs ajánlata, annak keretében kizárólag a kérelmező által feltételezett jogsértéshez kapcsolódó iratokba, a jogérvényesítéséhez szükséges mértékben biztosítható betekintés. Példaként, ha a kérelmező az üzleti titokká minősített árazott költségvetésbe kér betekintést, kizárólag az üzleti titok indokolása mutatható be. A szerződéskötési moratórium miatt különösen fontos, hogy kellően pontos iratbetekintési kérelmet nyújtsunk be, hiszen önmagában az iratbetekintési kérelem még nem bír halasztó hatállyal a szerződéskötésre.

Előzetes vitarendezési kérelem

Az előzetes vitarendezési kérelemmel már nem kell megvárnunk az összegezést, hiszen ez az eljárási cselekmény az eljárás bármely szakaszában kezdeményezhető. A vitarendezési kérelem benyújtására irányadó határidők azonban attól függenek, hogy milyen eljárásrendben, milyen jogsértéssel szemben kívánunk vitarendezési kérelmet benyújtani. Példaként, ha a kérelmező álláspontja szerint jogsértő az eljárást megindító felhívás, előzetes vitarendezés az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig kezdeményezhető. Mindez első olvasatra rendkívül kedvezőnek tűnik, azonban azt érdemes átgondolni, hogy betöltheti-e a határidő lejártát megelőző napon benyújtott vitarendezés a célját? Ebben az időpontban, különösen hirdetménnyel induló eljárásoknál, az ajánlatkérő már fogytán van azoknak az eszközöknek, melyekkel a feltételezett jogsértés még orvosolható.

Jogorvoslati kérelem

A jogorvoslati eljárásban már nem az ajánlatkérő dönt a feltételezett jogsértésről, a jogorvoslati eljárás lefolytatása a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik. A jogorvoslati eljárás megindítására irányuló kérelemmel szemben azonban a Kbt. – az előzetes vitarendezési kérelemhez képest jóval szigorúbb – tartalmi és formai követelményeket, továbbá igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget is támaszt. Fontos ismérve a jogorvoslati kérelemnek, hogy benyújtását követően a közbeszerzési szerződést az ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Döntőbizottság ideiglenes intézkedésként a szerződéskötést engedélyezi.

 

Összegezve, akár iratbetekintési kérelmet, előzetes vitarendezési kérelmet vagy jogorvoslati kérelmet kívánunk benyújtani, a Kbt. által megkövetelt kötelező tartalmi elemek döntő jelentőséggel bírnak abban, hogy időben és eredményesen érvényesíthessük vitarendezési, illetve jogorvoslati igényeinket.

Cikk írója:
Közbeszerzési jog
Dr. Csepy Dorottya Ügyvédi Iroda
A Dr. Csepy Dorottya Ügyvédi Iroda szakértői évtizedes gyakorlattal rendelkeznek közbeszerzési jog és az uniós támogatások felhasználásában, valamint a kapcsolódó jogterületeken felmerült problémák megoldásában. A kollégák széles körű tapasztalatot szereztek ajánlatkérőknek, ajánlattevőknek, és projektmenedzsereknek nyújtott közbeszerzési és jogi tanácsadás, európai uniós, illetőleg hazai támogatásból megvalósuló pályázat előkészítés és projekt megvalósítás során, valamint a közbeszerzési eljárások intézményi ellenőrzésében.

Szemléletük túlmutat a közbeszerzési eljárások lebonyolításán, stratégiai gondolkodásmódjuk nélkülözhetetlennek bizonyult az eredményes projektmegvalósítás kritikus pillanataiban, mely az ügyfelek visszajelzései alapján jelentős támogatást jelent a túlbürokratizált pályázati és közbeszerzési folyamatokban.

Csepy Dorottya a jogi diploma megszerzését követően munkáját a Miniszterelnökségen kezdte, a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságon európai uniós és hazai forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások közbeszerzési-jogi felügyeletét látta el.

2015-ben közbeszerzési tanácsadóként csatlakozott az Equinox cégcsoporthoz. 2018-ban versenyjogi szakjogász képzettséget szerzett, majd szakmai tapasztalatát 2020 áprilisáig az Ecovis budapesti irodájában hasznosította. 2020 szeptemberétől ügyvédként és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként nyújt hatékony segítséget ügyfeleinek.

További cikkeink amik érdekelhetik

Közigazgatási jogorvoslati rendszer

Az utóbbi években a közigazgatási jogorvoslati rendszer számos nagy változáson esett át, ezen átalakítások közül talán minden Ügyfél számára a […]

2022.09.08.
VÁLTOZOTT AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az építési tervezés és kivitelezési tevékenység szempontjából fontos változások történtek 2022 júniusában, hiszen 2022. június 13-án léptek hatályba az 54/2014. […]

2022.08.26.
Telekalakítási eljárás: telekfelosztás

Amennyiben bárkiben felmerülne a tulajdonában álló telek (építési telek vagy mezőgazdasági művelés alatt álló, illetve mezőgazdasági művelés alól kivett földrészlet) […]

2022.08.30.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...