Telekalakítási eljárás: telekfelosztás

By |2022-08-30T10:27:15+00:002022. augusztus 30.|

Amennyiben bárkiben felmerülne a tulajdonában álló telek (építési telek vagy mezőgazdasági művelés alatt álló, illetve mezőgazdasági művelés alól kivett földrészlet) felosztása a következő szempontokat szükséges figyelembe venni és az alábbi lépéseket szükséges megtenni annak érdekében, hogy az érintett telek felosztására sor kerülhessen.

A köznyelvben gyakran ingatlan megosztásának nevezett eljárás első lépésként azt szükséges megállapítani, hogy mik a telek tulajdoni viszonyai, a meglévő telek területéből mekkora lesz a felosztás révén kialakuló új telkek területe (hány m2) és hogy mi a felosztásra kerülő telek és a rajta lévő építmények rendeltetése. Emellett, azt szükséges még megállapítani, hogy a felosztás következtében létrejövő új telkek külön-külön fognak-e rendelkezni gépjárművel közvetlenül megközelíthető közúti vagy magánúti kapcsolattal. Amennyiben a felosztással létrejövő telkek nem fognak rendelkezni ilyen kapcsolattal, akkor ezt a kapcsolatot szükséges biztosítani az érintett telek vonatkozásában. A közúti, illetve magánúti kapcsolatot biztosító terület legalább 3 méter széles és legfeljebb 50 méter hosszú lehet.

Ezt követően, a vonatkozó építési jogszabályokat, különösen a helyi építési szabályzatot szükséges megvizsgálni, hogy azok lehetővé teszi-e a felosztásra kerülő telkek kialakítását a terület, beépítettség, rendeltetési mód és a rajta lévő építmények elhelyezkedése és más jellemzői alapján.

Ha szabályozás szerint a telekfelosztás lehetséges, akkor egy ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérőnek vagy külön jogszabályban meghatározott földmérési és térképészeti szakvégzettséggel rendelkező személynek elő kell készíteni a telekfelosztás térképi ábrázolását (változási vázrajzát), amelyet az ingatlan-nyilvántartási hatóságnak jóvá kell hagynia (záradékolni). A változási vázrajz elkészítése során természetesen a szakembernek szintén ellenőriznie szükséges az előző bekezdésekben írt szempontoknak való megfelelőséget a felosztásra kerülő telek tekintetében. Emellett, a szakembernek egy telekalakítási helyszínrajzot is szükséges készítenie a felosztással létrejövő új telkek vonatkozásában.

Ezen túlmenően, a telekfelosztás módjától függően elképzelhető, hogy szükséges beszerezni a felosztásra kerülő telek tulajdoni lapjának III. részére bejegyzett terhek jogosultjainak (például az egyetemes szolgáltatóknak mint a vezetékjogok jogosultjainak) a telekfelosztáshoz való írásbeli hozzájárulását.

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság által jóváhagyott (záradékolt) változási vázrajznak, az esetleges jogosultak írásbeli hozzájárulásainak, valamint a telekalakítási helyszínrajznak és a többi szükséges dokumentumnak a rendelkezésre állását követően kerülhet sor a telek felosztását célzó telekalakítási eljárás megindítására, amelynek sikeres lefolytatását követően kerülhet sor a felosztással létrejövő új telkek önálló ingatlanokként történő nyilvántartásba vételére.

Cikk írója:
Ingatlanjog
Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás
Dr. Bagócsi Károly a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás ügyvédje. 2016-ban szerezte meg jogi diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. 2020-tól ügyvédi szakvizsgával rendelkezik és 2021-től tevékenykedik ingatlanforgalmi szakjogászként.

Számos magyarországi és külföldi konferencián szerepelt előadóként ingatlanjog témába, többek között 2017-ben a Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetsége, valamint az Európai Ingatlantanács (CEPI) szervezésében magyar nyelven, 2018-ban pedig a European Society of Construction Law szervezésében angol nyelven.

Számos szakmai tanulmány és cikk szerzője (angol és magyar nyelven) elsődlegesen az ingatlanjog területén.

További cikkeink amik érdekelhetik

Közigazgatási jogorvoslati rendszer

Az utóbbi években a közigazgatási jogorvoslati rendszer számos nagy változáson esett át, ezen átalakítások közül talán minden Ügyfél számára a […]

2022.09.08.
Bónusz vagy prémium? Nem ugyanaz!

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) nem rendelkezik kifejezetten a bónusz, illetve a prémium fogalmáról. Mindössze […]

2023.01.11.
ÉPÍTTETŐKÉNT ALKALMAZZUNK-E ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRT?

A címben feltett kérdésre egyértelműen és határozottan igen a válasz, jóllehet viszonylag szűk körben teszi kötelezővé a jogszabály az építési […]

2022.09.02.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...