Telekalakítási eljárás: telekfelosztás

By |2022-08-30T10:27:15+00:002022. augusztus 30.|

Amennyiben bárkiben felmerülne a tulajdonában álló telek (építési telek vagy mezőgazdasági művelés alatt álló, illetve mezőgazdasági művelés alól kivett földrészlet) felosztása a következő szempontokat szükséges figyelembe venni és az alábbi lépéseket szükséges megtenni annak érdekében, hogy az érintett telek felosztására sor kerülhessen.

A köznyelvben gyakran ingatlan megosztásának nevezett eljárás első lépésként azt szükséges megállapítani, hogy mik a telek tulajdoni viszonyai, a meglévő telek területéből mekkora lesz a felosztás révén kialakuló új telkek területe (hány m2) és hogy mi a felosztásra kerülő telek és a rajta lévő építmények rendeltetése. Emellett, azt szükséges még megállapítani, hogy a felosztás következtében létrejövő új telkek külön-külön fognak-e rendelkezni gépjárművel közvetlenül megközelíthető közúti vagy magánúti kapcsolattal. Amennyiben a felosztással létrejövő telkek nem fognak rendelkezni ilyen kapcsolattal, akkor ezt a kapcsolatot szükséges biztosítani az érintett telek vonatkozásában. A közúti, illetve magánúti kapcsolatot biztosító terület legalább 3 méter széles és legfeljebb 50 méter hosszú lehet.

Ezt követően, a vonatkozó építési jogszabályokat, különösen a helyi építési szabályzatot szükséges megvizsgálni, hogy azok lehetővé teszi-e a felosztásra kerülő telkek kialakítását a terület, beépítettség, rendeltetési mód és a rajta lévő építmények elhelyezkedése és más jellemzői alapján.

Ha szabályozás szerint a telekfelosztás lehetséges, akkor egy ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérőnek vagy külön jogszabályban meghatározott földmérési és térképészeti szakvégzettséggel rendelkező személynek elő kell készíteni a telekfelosztás térképi ábrázolását (változási vázrajzát), amelyet az ingatlan-nyilvántartási hatóságnak jóvá kell hagynia (záradékolni). A változási vázrajz elkészítése során természetesen a szakembernek szintén ellenőriznie szükséges az előző bekezdésekben írt szempontoknak való megfelelőséget a felosztásra kerülő telek tekintetében. Emellett, a szakembernek egy telekalakítási helyszínrajzot is szükséges készítenie a felosztással létrejövő új telkek vonatkozásában.

Ezen túlmenően, a telekfelosztás módjától függően elképzelhető, hogy szükséges beszerezni a felosztásra kerülő telek tulajdoni lapjának III. részére bejegyzett terhek jogosultjainak (például az egyetemes szolgáltatóknak mint a vezetékjogok jogosultjainak) a telekfelosztáshoz való írásbeli hozzájárulását.

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság által jóváhagyott (záradékolt) változási vázrajznak, az esetleges jogosultak írásbeli hozzájárulásainak, valamint a telekalakítási helyszínrajznak és a többi szükséges dokumentumnak a rendelkezésre állását követően kerülhet sor a telek felosztását célzó telekalakítási eljárás megindítására, amelynek sikeres lefolytatását követően kerülhet sor a felosztással létrejövő új telkek önálló ingatlanokként történő nyilvántartásba vételére.

Cikk írója:
Ingatlanjog
Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás
Dr. Bagócsi Károly a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás ügyvédje. 2016-ban szerezte meg jogi diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. 2020-tól ügyvédi szakvizsgával rendelkezik és 2021-től tevékenykedik ingatlanforgalmi szakjogászként.

Számos magyarországi és külföldi konferencián szerepelt előadóként ingatlanjog témába, többek között 2017-ben a Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetsége, valamint az Európai Ingatlantanács (CEPI) szervezésében magyar nyelven, 2018-ban pedig a European Society of Construction Law szervezésében angol nyelven.

Számos szakmai tanulmány és cikk szerzője (angol és magyar nyelven) elsődlegesen az ingatlanjog területén.

További cikkeink amik érdekelhetik

A közérdekű adatok megismerésének lehetőségei és korlátai

Az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján mindenkinek joga van „a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez”, a (4) bekezdés szerint […]

2022.11.21.
Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. Feltétele, hogy olyan álláskeresőt […]

2022.09.23.
A vagyontervezés és a házassági vagyonjog

A vagyontervezés során kiemelt jelentősége van annak, hogy a házastársak közötti (vagyonjogi) viszonyok miként alakulnak. Éppen ezért a különféle vagyontervezési […]

2023.01.06.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...